ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ติดตั้งเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ ระบบสำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเปลวไฟหรือเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร โดยใช้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Control Panel)  อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ (Fire Alarm Detectors)  อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Audible & Visual Signalling Alarm Devices) เพื่ออพยพคนออกจากสถานที่เกิดเหตุได้ทัน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่างๆภายในอาคาร

บริษัท ซันเทค เทคโนโลยี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้งและบำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Notifier/System Sensor และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ GE (Edward-EST)


ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Notifier / System Sensor

เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้รับมาตราฐาน UL/FM ใช้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้

• ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) มี 2 แบบคือ แบบ Addressable หรือ Intelligent Addressable และ Conventional หรือ Multiplex

• อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ (Fire Alarm Detectors) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ และ ชนิดเริ่มสัญญาณด้วยมือ

• อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Audible & Visual)อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ (Fire Alarm Detectors) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ และ ชนิดเริ่มสัญญาณด้วยมือ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ GE (Edward-EST)

เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) เดิมคือ Edwards (EST)  ได้รับมาตราฐานตรงตามข้อกำหนดของ NFPA (UL/FM)  โดยจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกสำหรับวางระบบ และติดตั้งตามความเหมาะสม กับอาคารต่างๆ ดังนี้

• ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) มี 2 แบบคือ แบบ Addressable หรือ Intelligent Addressable และ Conventional หรือ Multiplex

• อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ (Fire Alarm Detectors) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ และ ชนิดเริ่มสัญญาณด้วยมือ

• อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Audible & Visual Signalling Alarm Devices) ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง และ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง

logo