ระบบเรียกพยาบาล Nurse Call System

ระบบเรียกพยาบาล คือระบบที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแลรักษา มีปุ่มกดเรียกพยาบาล กริ่งเรียกพยาบาล ใช้กดเรียกพยาบาลหรือเรียกผู้ดูแลรักษา ระบบเรียกพยาบาลใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น อีกทั้งยังถูกติดตั้งในพื้นที่สาธารณะต่างๆ

บริษัท ซันเทค เทคโนโลยี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบเรียกพยาบาลภายใต้แบรนด์ AUSTCO จากประเทศอเมริกา มากว่าทศวรรษ จากประสบการณ์ ความรู้และความสามารถจนพัฒนามาเป็นผู้ผลิตระบบเรียกพยาบาลภายใต้แบรนด์ IP CALL ได้สำเร็จซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและคิดค้นโดยคนไทยภายใต้มาตรฐานระดับโลก IEC 60601-1 และ IEC 60601-1-2 มาตรฐานที่ทัดเทียมกับเครื่องมือแพทย์ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการหลังการขายของเรานั้นยังคงคุณภาพและพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่ดี ระบบเรียกพยาบาลที่มีคุณภาพ


ระบบเรียกพยาบาล Austco

ระบบเรียกพยาบาล “Austco” เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและความต้องการในหลายรูปแบบ เช่น บ้านพักคนชรา, โรงพยาบาล, ศูนย์ดูแลผู้ป่วย เราได้พัฒนาความสามารถต่างๆมารวมกันไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลัก

ปุ่มกดเรียกพยาบาลทุกรุ่นของ “Austco” สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียสะสมที่ปุ่มกด และยังได้รับมาตรฐาน UL มาตรฐานความปลอดภัยจากสหรัฐฯ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรามากว่าทศวรรษจากทั้งโรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ทั่วประเทศ ระบบเรียกพยาบาล “Austco” ที่ทางบริษัท ซันเทค เทคโนโลยี จัดจำหน่ายมีทั้งหมด 2 รุ่นได้แก่ รุ่น Medicom และ รุ่น Tacera เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลายหลายของผู้ใช้งาน

ระบบเรียกพยาบาล IP Call

ระบบเรียกพยาบาล “IP CALL” เป็นระบบเรียกพยาบาลที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ภายในประเทศและตอบสนองความต้องการในการดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมอย่างแท้จริง เราได้พัฒนาความสามารถต่างๆมารวมกันไว้ในระบบเรียกพยาบาล “IP CALL” ด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษของเรา ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆได้โดยง่ายผ่านสัญญาณ Bluetooth และ WIFI เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ให้การดูแล รวมไปถึงความสามารถในการแจ้งเตือนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นการแจ้งเตือนการหกล้มของผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณต่างๆโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ได้รับการดูแลเป็นหลัก

ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณ์ของเราได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับเครื่องมือแพทย์ จึงสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) ที่อาจสะสมในจุดที่ต้องมีการสัมผัสได้อีกด้วย

logo