การวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจราจร (Traffic Log)

Traffic Log ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูลด้านจราจรโดยเฉพาะเพื่อนำข้อมูล ที่ได้ไปใช้งานในด้านอื่นๆเช่นการศึกษาข้อมูลทางด้านจราจรการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนนของผู้คน

Traffic Log สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม.ตรวจจับยานพาหนะที่เคลื่อนผ่านพื้นที่ตรวจจับแล้วเก็บข้อมูลต่างๆลงฐานข้อมูล เช่น ความเร็ว,เลน,ชนิดยานพาหนะ,วันเวลา

โดยการรับข้อมูลการตรวจจับจากไมโครเวฟเรดาร์เซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีความเร็วสูงได้และสามารถตรวจจับยานพาหนะได้มากถึง 100,000 คันต่อวันประมวลผลและส่งข้อมูลผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต

เพื่อนำข้อมูลการจราจรมาประมวลผลและจัดการบริหารจราจรให้สอดคล้องกับสภาพจราจรที่เกิดขึ้นจริง โดยระบบข้อมูลการจารจรของเราสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ของยานพาหนะในพื้นที่ และให้ข้อมูลการจราจรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ตามข้อมูลที่รวบรวมได้


logo