ระบบเตือนฟ้าผ่า (Lightning Warning System)

ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า เหมาะสำหรับใช้เตือนภัยให้ผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งรับทราบ ในกรณีที่พื้นที่นั้นๆมีโอกาสเกิดฟ้าผ่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อจะได้มีเวลาในการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังจุดที่ปลอดภัย ระบบสามารถตรวจจับประจุฟ้าผ่าครอบคลุมพื้นที่ได้ในระยะไกลถึง 25 กิโลเมตร โดยจะมีสัญญาณเตือนขั้นต้นก่อนเมื่อประจุเคลื่อนเข้ามาในระยะ 10-25 กิโลเมตร ในกรณีที่ประจุเคลื่อนเข้ามาในระยะ 8-10 กิโลเมตร และมีค่าประจุเพิ่มมากขึ้น ระบบจะแจ้งเตือนออกไซเรนเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในบริเวณตรวจจับ มีเวลาในการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังจุดที่ปลอดภัยได้

โดยสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่หลากหลาย อาทิ เช่น
• สนามกอล์ฟ
• เหมืองแร่
• หน่วยงานก่อสร้าง
• สนามบิน
• ท่าเรือ
• โรงไฟฟ้า
• สวนสนุก

 


การแจ้งเตือนภัยจากฟ้าผ่า

ระบบเตือนภัยจากฟ้าผ่า ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสภาวะอากาศ โดยการตรวจเช็คความเข้มของสนามไฟฟ้าโดยรอบพื้นที่นั้นภายในรัศมี 15 กิโลเมตรเมื่อค่าความเข้มสนามไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นถึงจุดที่กำหนดจะมีการแจ้งเตือนที่ตู้ควบคุมและในขณะเดียวกันก็จะมีการแจ้งเตือนออกไซเรนให้ผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งทราบ การแจ้งเตือนจะมีอยู่ 2 ระดับ

logo