ระบบสายดิน (Grounding System)

การต่อลงดินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของการต่อลงดินและการต่อประสาน คือ เพื่อความปลอดภัย (Safety) และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) อุปกรณ์ต่อลงดิน สายกราวด์ หรือ สายดิน สามารถเลือกใช้วัสดุได้หลากหลาย นอกจากการเลือกใช้อุปกรณ์ต่อลงดินที่ได้มาตรฐานแล้ว ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพของดินด้วย เพื่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบ และทางบริษัทยังมีบริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และตรวจวัดความต้านทานดินและความต้านทานจำเพาะของดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบ

สิ่งที่ควรนึงถึงเพื่อระบบสายดินที่ดี
• สายดินต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าได้ดี และมีค่าความต้านทานดินที่ต่ำตามมาตรฐาน
• กราวด์หรอด (Ground Rod) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการนำไฟฟ้าที่ดีและทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
• สายตัวนำในดินควรเชื่อมต่อแบบ Permanent connection โดยใช้วิธี Exothermic welding หรือ Welding หรือ Compression กรณีเชื่อมต่อด้วยวิธี Clamping ควรมีมาตรการป้องกันการกัดกร่อนเพิ่มเติม
• มีขนาดของสายดินเพียงพอสำหรับการนำกระแสลัดวงจร ทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นในระบบได้อย่างปลอดภัย
• มีอิมพีแดนซ์ต่ำเพียงพอที่จะจำกัดแรงดันไฟฟ้า วัดเทียบกับดินไม่ให้สูงเกินไป และช่วยให้เครื่องป้องกันกระแสเกินในวงจรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ต้องมีมาตรการป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากการเชื่อมต่อวัสดุอุปกรณ์ที่ต่างชนิดกัน

อุปกรณ์ต่อลงดิน (สายดิน) LPI สามารถประยุกต์ใช้ในงานออกแบบตามมาตรฐาน วสท. IEC, BS EN, NEC และ IEEE โดยมีคุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามาตรฐาน IEC 62561 และ UL 467 พร้อมทั้งผลการทดสอบและ Certificate รับรอง


อุปกรณ์ต่อลงดิน (สายดิน)

อุปกรณ์ต่อลงดิน หรือ อุปกรณ์สายดิน ของ LPI มีดังนี้
1. แท่งหลักดิน หรือ กราวด์หรอด (Earth/Ground Rod) เช่น กราวด์หรอดเหล็กชุบทองแดง (Copperbonded Earth Rod), กราวด์หรอดทองแดง (Solid Copper Earth Rod), กราวด์หรอดเหล็กกล้าไร้สนิม (Solid Stainless Steel Earth Rod)
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น Mechanical Clamp, Bond and Clamp, Earth Point
3. กราวด์เพลทและกราวด์ตาข่าย เช่น Solid Copper Earth Plate, Earth Plate Lattice Copper
4. ตัวนำสายดิน เช่น ทองแดงเทปตัน, ทองแดงเทปตันชุบดีบุก, สายทองแดงตีเกลียว, สายทองแดงถัก
5. อุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยความร้อน (Exothermic Welding : LPI EXOWELD)
6. กราวด์บัสบาร์ เช่น กราวด์บัสบาร์ไฟฟ้า, กราวด์บัสบาร์สื่อสาร
7. อุปกรณ์ช่องประกายแยก เช่น Insulated Joint Protector, Transient Earth Clamp
8. บ่อตรวจสอบกราวด์ (Earth Inspection Pit)
9. สารประกอบปรับปรุงดิน (Earthing Enhancing Compound)
10. กราวด์หรอดเคมี (Chemical Earth/Ground Rod)

logo