ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Notifier หรือ System Sensor

เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้รับมาตราฐาน UL/FM ใช้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้

• ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) มี 2 แบบคือ แบบ Addressable หรือ Intelligent Addressable และ Conventional หรือ Multiplex

• อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ (Fire Alarm Detectors) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ และ ชนิดเริ่มสัญญาณด้วยมือ

• อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Audible & Visual)อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ (Fire Alarm Detectors) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ และ ชนิดเริ่มสัญญาณด้วยมือ


อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ (Fire Alarm Detectors)

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ หรืออุปกรณ์ตรวจจับ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แจ้งให้ตู้ควบคุมทราบการเกิดเหตุ จากนั้นระบบจะทำงานแจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ และ ชนิดเริ่มสัญญาณด้วยมือ

• อุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ (Alarm  Detector) เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ และ ทำการแจ้งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุมโดยอัตโนมัติ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ เป็นต้น

• อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) เป็นสวิตช์ที่ทำงานจากการกดหรือดึงด้วยตัวบุคคล บางแบบต้องทุบกระจกก่อนจึงจะสามารถกดหรือดึง

ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

ตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นชุดควบคุมการทำงานของระบบหรือเป็นหน่วยปฏิบัติการ สามารถแสดงผลการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุไปตามตำแหน่งต่าง ๆ ที่ออกแบบเอาไว้ โดยทั่วไปบนตู้ควบคุม ซึ่งมีทั้ง แบบ Addressable หรือ Intelligent Addressable และ แบบ Conventional หรือ Multiplex

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Audible & Visual Signalling Alarm Devices)

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม แล้วตู้ควบคุมจะสั่งให้สัญญาณแจ้งเตือนทำงาน โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อเตือนภัยให้กับผู้อาศัยในอาคารทราบเหตุ ทำการอพยพ และระงับเหตุต่อไป  อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง และ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง

logo