ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มาตรฐานของทุกอาคาร

Woop Woop, Woop Woop ! เสียงแจ้งเตือนให้คนที่อยู่ภายในอาคารรับรู้ เพื่อเตรียมอพยพจากเหตุเพลิงไหม้

หยุดทุกกิจกรรม พร้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ ลดความเสี่ยงการเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ถือเป็นระบบพื้นฐานสำคัญที่ทุกอาคารต้องมี

การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควันเกิดขึ้น จะถูกตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) จะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ด้วยอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง, แสง หรือทั้งเสียงและแสง (Alarm Bell, Horn, Speaker, Strobe) เพื่ออพยพคนออกจากสถานที่เกิดเหตุได้ทัน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในอาคาร

อุปกรณ์สำคัญของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ประกอบด้วย

1. ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel)
• ชุดแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)
• แบตเตอรี่สํารองไฟ (Battery Back-up)

2. อุปกรณ์กําเนิดสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ (Signal Initiating Devices)
เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Station, Flame Detector, Projected Beam Smoke Detector, GAS Detector และ Key Switch

3. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Audible Alarm Devices)
เช่น Bell, Horn, Strobe, Horn & Strobe และ Speaker

4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Other Devices)
• ตู้แสดงผลและควบคุมระบบระยะไกล (Remote Annunciator)
• ตู้แผนผังแสดงตําแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
• ระบบเสียงประกาศเตือนการอพยพ EVAC (Evacuation System)
• ระบบโทรศัพท์ติดต่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Firefighter’s Master Telephone)

logo